Organi društva

 • IZVRšILNII ODBOR
  • MARJANA CVAR, predsednik in kontaktna oseba
   Tel: 041266089; e-naslov: marjana_c@yahoo.com
  • TINA ORAžEM, tajnica
  • STANE GREBENC, blagajnik
  • BLAž OSVALD, član
  • EMIL ADAMIč, član
 • SKRBNICE NOTNEGA MATERIALA
  • Neža Lesar
  • špela Lavrič
  • Urša Pirnat
 • STROKOVNI SVET
  • prof. JERNEJ šMALC, dirigent RPO

Aktivni člani

PIKOLO - FLAVTA      Ljilja Simonič
FLAVTA Tjaša Obranovič
Maja šilc
Karin Tanja žnidaršič
Neža Lesar
Urša Pirnat
KLARINET Kristina Oiclj
Tina Oražem
Luka Valči
Franci Zajc
Urška Lavrič
Jan Adamič
Marjana Cvar
Alojzij Lovšin
Blaž Osvald
SAKSOFON Ana Krajec
Peter Lovšin
Slavica Marinkovič
Laura Abram
Marko Umek
Alenka šuštar
Tina Novak
Jože Kure
TROBENTA Grega Brcar
Stanislav Grebenc
Matjaž Jevšnikar
Bogomir Oražem
Klemen Gorše
Matej Adamič
Matic Mrhar
Matic Virant
Sabina Belaj
Maks Oberstar
Nejc Bolha
TENOR Rok Lovšin
BARITON Rudi Mihelič
POZAVNA Bogomir Fegic
Bojan Oražem
Marjan Tekavčič
Igor Kovačič
BAS Jan Hribšek
Emil Adamič
TOLKALA Eva Levstek
Rok Oražem
Jure Ilc
Anže Oražem
Tristan Arko
KLAVIR Hedvika Petje

Podporni člani

Pravne osebe
Prevozi POINT, Ana Krajec s.p.      2008
Posestvo Ugar d.o.o. Ribnica      2008
Fizične osebe
Pavel Hočevar, Rakitnica 2008
Jože Levstek, Nemška vas 2008
Alojzij Gelze, Ribnica 2008
Jože Tanko, Breg 2008
Jurij Rudež, Ribnica 2008
Janez Pelc F., Ribnica 2008
Dušan Golob, črna vas 2008
Marjan Mohar, Mali log 2008
Alojz Stritar, Velika Slevica 2009
Milan Tekavec, Ribnica 2009
Tomaž Lavrič, Hrib Loški Potok 2009
Blaž Milavec, Sodražica 2009
Janez Henigman, Prigorica 2009
Vinko Levstek, Graben 2009
Anton Ilc, Goriča vas 2009
Alojzij Krže, Ribnica 2010
Franc Bojc, Ribnica 2010
Jože Kozina, Grič 2010

častni člani

Lilijana Weinberger
Milan Strlič
Milan Cvar
Ladislav Moka
Stanislav škrabec